Notícies

20/04/2018
Exhibicio de l'Exposició sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible al Institut Bisbe Berenguer
Veure imatge de Exposició i xerrada en el Institut Bisbe Berenguer (nova finestra)
Al vestíbul del Institut Bisbe Berenguer l’exposició  Ciutats per la justícia global: una visió dels objectius de desenvolupament sostenible la han pogut disfrutar alumnes, professors, i personal del centre i escoltar la xerrada sobre els objectius (ODS), que són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar als 193 Estats Membres de l’ONU i també la participació sense precedents de la societat civil i altres parts interessades.
1. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible: una agenda ambiciosa i universal per transformar el món. El 25 de setembre del 2015 l’Assemblea General de l’ONU va adoptar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (ONU, 2015). Aquest nou marc mundial per redirigir la humanitat cap a una via sostenible es va crear després de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament
Sostenible (Rio+20), celebrada a Rio de Janeiro, Brasil, el juny del 2012, en un procés de tres anys que ha implicat els Estats membres de l’ONU, estudis nacionals en què han participat milions de persones i milers d’actors d’arreu del món.
Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) se situen en el nucli de l’Agenda 2030. Els ODS són universals, transformadors i inclusius i descriuen els principals reptes relacionats amb el desenvolupament als quals s’enfronta la
humanitat. L’objectiu dels 17 ODS  és garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur. Els objectius aborden reptes mundials decisius per a la supervivència de la humanitat. S'estableixen límits mediambientals i llindars crítics per a l’ús dels recursos naturals. Els objectius reconeixen que posar fi a la pobresa ha d’anar acompanyat d’estratègies destinades
a generar creixement econòmic. Aborden una sèrie de necessitats socials com l’educació, la salut, la protecció social i les oportunitats laborals, a més del canvi climàtic i la protecció mediambiental. Els ODS s’enfronten a barreres sistèmiques
al desenvolupament sostenible com la desigualtat, les modalitats de consum no sostenibles, l’escassa capacitat institucional i la degradació del medi ambient.
Per assolir els objectius cal que cadascú faci la seva part: els governs, el sector privat, la societat civil i cada ésser humà del món. S’espera que els governs assumeixin responsabilitats i creïn marcs, polítiques i mesures nacionals per posar en pràctica l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible es
caracteritza fonamentalment per la seva universalitat i la seva indivisibilitat. S’adreça a tots els països —de l’hemisferi sud i l’hemisferi nord— com a països objectiu. Tots els països que subscriuen l’Agenda 2030 han d’adaptar els seus esforços en matèria de desenvolupament amb l’objectiu de promoure la prosperitat tot protegint el planeta per aconseguir un desenvolupament sostenible. Així, respecte als ODS, es pot considerar que tots els països estan en vies de desenvolupament i tots els països han d’actuar amb urgència.
 Els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS):

1. Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves
formes arreu del món
2. Fam zero. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat
alimentària i la millora de la nutrició i promoure
l’agricultura sostenible
3. Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el
benestar per a tothom a totes les edats
4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge permanent per a tothom
5. Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat entre els
gèneres i empoderar totes les dones i nenes
6. Aigua neta i sanejament. Garantir la disponibilitat d’aigua
i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom
7. Energia neta i assequible. Garantir l’accés a una energia
assequible, segura, sostenible i neta per a tothom
8. Treball digne i creixement econòmic. Promoure el
creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne
per a tothom
9. Indústria, innovació i infraestructures. Construir
infraestructures, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació
10. Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat als
països i entre països
11. Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les
ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles
12. Consum i producció responsables. Garantir modalitats
de consum i producció sostenibles
13. Acció climàtica. Adoptar mesures urgents per combatre
el canvi climàtic i els seus efectes
14. Vida submarina. Conservar i utilitzar de manera
sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per
al desenvolupament sostenible
15. Vida terrestre. Protegir, restaurar i promoure l’ús
sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar
sosteniblement els boscos, lluitar contra la
desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres
i aturar la pèrdua de biodiversitat
16. Pau, justícia i institucions sòlides. Promoure societats
pacífiques i inclusives per al desenvolupament
sostenible, la provisió d’accés a la justícia per a tothom
i la construcció d’institucions eficaces, responsables i
inclusives a tots els nivells
17. Aliança pels objectius. Consolidar i revitalitzar l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sosteniblealize the
global partnership for sustainable development
Font: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment
 
Dates de l'exposició:

Del 20/4/2018 al 4/5/2018 al vestíbul del Institut Bisbe Berenguer
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans