Notícies

11/01/2017
PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2016-2019
Veure imatge de PDCI pàg 1 (nova finestra)
L'origen de la política espanyola de cooperació per al desenvolupament té la seva base legal en la declaració continguda en el preàmbul de la Constitució de 1978, on la nació espanyola proclama la seva voluntat de col•laborar en l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra.

Per la seva banda, l'article 51 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix l'obligació de la Generalitat de promoure la pau i el desenvolupament dels pobles mitjançant les corresponents accions i polítiques de cooperació.

La política de cooperació internacional per al desenvolupament constitueix un aspecte fonamental de l'acció exterior dels estats democràtics en relació a aquells països que no han assolit el mateix nivell de desenvolupament. Està basada en una concepció interdependent i solidària de la societat internacional i les relacions que en ella es desenvolupen.

La Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament articula en un únic text el conjunt de mesures i instruments que configuren la nostra política de cooperació al desenvolupament. A l'article 20 es contempla la cooperació realitzada des de les comunitats autònomes i entitats locals com a expressió solidària de les seves respectives societats, basant-se en els principis d'autonomia pressupostària i autoresponsabilitat en el seu desenvolupament i execució.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació, encarregada d'elaborar les directrius i els principis rectors de les actuacions de cooperació impulsades pel govern mitjançant la redacció del Pla director de cooperació al desenvolupament, que és la principal expressió tècnica de la política de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament. El Pla director 2015-2018 va ser aprovat per Resolució núm. 103-X / 2015, de 22 d'abril, i és vigent fins al 31 de desembre de  2018.

El nostre Pla Director és un instrument participatiu que planteja tres elements clau: ser un model rigorós, que simplifiqui formes (tot i les complexitats administratives nacionals i internacionals), que afavoreixi les relacions entre ciutats i que reforci també el paper dels ciutadans.
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans