Notícies

11/12/2013
Comunicat amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans 2013
Veure imatge de Imatge (nova finestra)
El 10 de desembre de 2013 commemorem el 65 aniversari de l'adopció de la Declaració Universal de Drets Humans per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides; un text que ha adquirit naturalesa constitucional en el si de la comunitat internacional i que estableix el mínim inabrogable que tots els governs i poders públics del món han de respectar i garantir.
Malauradament, aquest dia de celebració és l'ocasió de constatar les vulneracions flagrants i sistemàtiques de drets humans que es cometen a tot el món, a llocs com Síria o Guantánamo, davant la mirada indiferent de la comunitat internacional. Fins i tot a la civilitzada Europa, les expulsions de gitanos romanesos a França o les derives autoritàries a Rússia o Hongria ens recorden que els estàndards de reconeixement i protecció dels drets humans assolits amb enormes sacrificis estan en costant risc.
Aquest risc és una realitat a Espanya i Catalunya. L'actual situació de crisi econòmica ha afectat de ple els drets humans, que són vistos com una política pública escassament prioritària, quan no un privilegi. Les regressions en matèria social són evidents tant en les “retallades” pressupostàries com en la limitació directa de drets, com ara l'accés a la sanitat pública per part de les persones estrangeres en situació irregular, la inacció dels poders públics davant la tragèdia dels desnonaments, o la reforma laboral. Però també cal estar atents a les amenaces als drets civils i polítics, particularment les llibertats de reunió i expressió i el dret de manifestació, que són instrumentals per protestar pacíficament contra aquelles regressions i que el projecte de Llei de Seguretat Ciutadana pot buidar de contingut.
El 10 de desembre és un dia per recordar la vigència dels drets humans i el deure dels estats de respectar-los i fer-los acomplir en tota circumstància. és en aquest esperit que l'Institut de Drets Humans de Catalunya celebra el dia internacional dels Drets humans i ho fa tot reafirmant la seva vocació de seguir incidint en l'esfera pública per assolir el respecte universal de tots i cadascun dels drets humans. 
www.idhc.org institut@idhc.org

10 de desembre de 2013 Dia Internacional del Drets Humans
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans