Notícies

09/02/2015
EngLHoba't taller audiovisiual de cinema cooperatiu
Veure imatge de Intro>cercador d'activitats (nova finestra)
El Programa de Cooperació i Solidaritat us ofereix un taller audiovisiual de cinema cooperatiu "EngLHoba't" amb l'objectiu de fomentar la reflexió de les joves i dels joves sobre el significat de cooperar per aconseguir un món global més just.
Aquesta activitat està programada en el context d'intervenció formativa del Festival MetropoL'His (Festival de curts i videoclips en 48h) / GlobaL'H (Festival internacional de curts de Cooperació al Desenvolupament).
Cada taller és de 4 hores de durada que es faran 2 h cada dia durant 2 dies per l’alumnat de batxillerat i cicles formatius de IES de L'Hospitalet amb interès en el sector audiovisual, artístic i social. Qui participi als tallers tindrà l’ oportunitat de presentar els seus vídeos al X Festival MetropoL'His / GlobaL'H que se celebrarà a la nostra ciutat durant el mes d'octubre del 2015.
El taller està impartit per un equip tècnic que treballa conjuntament seguint un guió de continguts del taller i dinamitzant i dirigint les activitats d’aquest. En la primera part del taller es treballen aspectes relacionats amb la cooperació. Les joves i es joves podran, a partir d'un treball individual i grupal, expressar com marquen la diferència en el seu entorn més pròxim. De les històries seleccionades se n'enregistraran en vídeo les escollides (2h primera setmana). La segona part del taller es treballen aspectes relacionats amb l'audiovisual però vinculats els temes de cooperació que hem treballat a la primera part del taller. Aquí ensenyarem a l'alumnat com muntar la peça de vídeo. (2h segona setmana). Un cop finalitzat el taller es disposarà d'un vídeo resum de l'aula amb les històries triades per elles i ells mateixos i s'hauran treballat els objectius a partir de dinàmiques participatives.
Les històries més rellevants es presentaran al X Festival MetropoL'His / GlobaL'H.
 
L'enllaç AQUÍ
Taller audiovisiual EngLHob't adreçat a ESPO, joves a partir de 16 anys, alumnat de batxillerat i cicles formatius de IES de L'Hospitalet

Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans