Notícies

04/08/2020
Preparació del 5è Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament de L'Hospitalet de Llobregat, 2020-2023
Veure imatge de Foto de la primera reunió (nova finestra)
El passat desembre de 2019 vam celebrar la primera trobada per a la confecció del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Social Global 2020-2023, amb ella es donaria inici a una sèrie de reunions per confeccionar un document de consens entre la nostra administració municipal i el conjunt d'ONG a L'Hospitalet. Després de diverses reunions presencials i diverses telemàtiques, durant la Pandèmia, s'han acordat algunes línies mestres que tindrien efectes sobre el procés d'elaboració posterior; marcant-se molt clarament una línia troncal amb els ODS, Agenda 2030, i transversalment vinculada als DDHH. El passat 28 de juliol es va realitzar l'última sessió de treball, on es va debatre un esborrany previ al Pla per compartir amb els actors que van intervenir en el procés participatiu. Es va acordar disposar d'un document final per a setembre, que exposar i debatre més àmpliament, així com consensuar amb els diferents grups polítics de la ciutat.
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans