Notícies

25/05/2020
NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ AMB ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE JUSTIFICACIONS  I REQUERIMENTS D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I ESMENES DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ATORGADES DURANT L'EXERCICI ECONÒMIC 2019

En relació a la suspensió i/o interrupció dels terminis dels procediments administratius  en aplicació de les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), i la seva modificació pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març. (BOE núm.73, de 18 de març de 2020).

Us informem que:

El termini de presentació de les justificacions  de subvencions superiors a  60.000 euros (modalitat justificació amb aportació d'informe auditor)  atorgades  dins de les convocatòries  de l'exercici econòmic de 2019 corresponents a diversos àmbits, cultura i cooperacio  que finalitzava el proper dia 23 de març de 2020 queda suspès des de les 00.00 hores del 14 de març de 2020 en aplicació de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020.

Igualment, els terminis per a la justificació de subvencions nominatives atorgades l' exercici econòmic de 2019 establerts als convenis que finalitzin dintre del període d'aplicació de l'estat d'alarma  queden en suspens.

Així mateix, queden suspesos els terminis dels requeriments d'aportació de documentació i d'esmenes de la documentació justiificativa de les subvencions de les diferents convocatòries  de concurrència pública i  de les subvencions nominatives atorgades durant  l'exercici  econòmic 2019.

A partir del dia en què perdi vigència l’estat d’alarma es produirà la represa del còmput de tots aquests terminis suspesos i/o interromputs pel temps que resti, descomptant els dies transcorreguts des del 14 de març fins la finalització de l’estat d’alarma.

+ informació

Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), i la seva modificació pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març. (BOE núm.73, de 18 de març de 2020)

Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans