Notícies

Estic a:

Actualitat

Pàgina de resultats: 1 2 3 
 • 25/05/2020

  En relació a la suspensió i/o interrupció dels terminis dels procediments administratius  en aplicació de les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), i la seva modificació pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març. (BOE núm.73, de 18 de març de 2020).

  Us informem que:

  El termini de presentació de les justificacions  de subvencions superiors a  60.000 euros (modalitat justificació amb aportació d'informe auditor)  atorgades  dins de les convocatòries  de l'exercici econòmic de 2019 corresponents a diversos àmbits, cultura i cooperacio  que finalitzava el proper dia 23 de març de 2020 queda suspès des de les 00.00 hores del 14 de març de 2020 en aplicació de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020.

  Igualment, els terminis per a la justificació de subvencions nominatives atorgades l' exercici econòmic de 2019 establerts als convenis que finalitzin dintre del període d'aplicació de l'estat d'alarma  queden en suspens.

  Així mateix, queden suspesos els terminis dels requeriments d'aportació de documentació i d'esmenes de la documentació justiificativa de les subvencions de les diferents convocatòries  de concurrència pública i  de les subvencions nominatives atorgades durant  l'exercici  econòmic 2019.

  A partir del dia en què perdi vigència l’estat d’alarma es produirà la represa del còmput de tots aquests terminis suspesos i/o interromputs pel temps que resti, descomptant els dies transcorreguts des del 14 de març fins la finalització de l’estat d’alarma.

  + informació

 • Veure imatge de Per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones (nova finestra)
  19/05/2020

  Les escoles Sant Jaume de la FEP i l'Escola Balaguer han acabat amb molt bona valoració la seva participació en el taller en el qual els alumnes participants han reflexionat  sobre la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la societat patriarcal, els estereotips homes/dones i les estratègies que podem impulsar per afavorir la igualtat.

  La resta d'escoles inscrites en el taller que no l'han pogut realitzar, es mantenen a l'espera de les novetats que ha imposat el COVID19, i de si és possible reprendre els tallers.
   

 • Veure imatge de Foto del taller (nova finestra)
  18/05/2020
  El taller "Apropat a l'Àfrica Subsahariana", del  curs escolar 2020-2021 s'ha impartit en el Col·legi Xaloc.
  Aquestes activitats dirigides per tècnics en cooperació de l'ONGD CohesionArt estan realitzades per ballarines i músics professionals d'Àfrica Occidental.
   
  El COVID19 ha impedit que es realitzezin els tallers en totes les escoles que ho van solicitar, esperem poder rependre l'activitat i tornar ha impartir els tallers.
   
 • Veure imatge de Foto del taller (nova finestra)
  18/05/2020
  El taller "Apropat a l'Àfrica Subsahariana", del  curs escolar 2020-2021 s'ha impartit a l'escola Sant Marta.
  Aquestes activitats dirigides per tècnics en cooperació de l'ONGD CohesionArt estan realitzades per ballarines i músics professionals d'Àfrica Occidental.
   
  El COVID19 ha impedit que es realitzezin els tallers en totes les escoles que ho van solicitar, esperem poder rependre  l'activitat i tornar ha impartir els tallers.
   
Pàgina de resultats: 1 2 3 
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans